Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Zakończenie działalności

Stowarzyszenie zakończyło działalność. 

W przypadku projektów 3xSrodowisko i POKL pytania prosimy kierować do Stowarzyszenia REFA Wielkopolska.

Likwidator Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER w likwidacji z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie decyzji organów statutowych Stowarzyszenia rozpoczęto proces likwidacji Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER w likwidacji. W dniu 3 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia.

Likwidatorami Stowarzyszenia ustanowione zostały: Pani Małgorzata Rejnik oraz Pani Beata Przybyło.

W tym stanie faktycznym i prawnym, likwidator podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia poprzez umieszczenie w portalu www.ngo.pl i stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer.

Tel. 604 433 673
Mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl
Na okres: do 15.01.2020r.

Aktualności

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4