Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

2013-10-25 22:15:05

  

ZAPROSZENIE

 

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przygotowaniu identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych dla projektu LIFE/3 x Środowisko (Trzy kampanie, które integrują sektor MŚP, przedsiębiorstwa i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska), realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

 

Pełna treść zaproszenia

 

Termin składania ofert 4.11.2013r. godzina 16:00

Termin ogłoszenia wyników konkursu 5.11.2013r.

Termin realizacji zadania 6.11.2013.r – 31.12.2012 r.

 

W tytule maila z ofertą należy dodać: „LIFE/3 x Środowisko”.

 

Prosimy o przesłanie ofert elektronicznie na adres: mkrzyzanowska@stowarzyszenie-transfer.pl

 

 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4