Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie

2016-04-06 22:40:14

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza konkurs ofert na druk Raportu.

Format raportu: Raport 16 stronicowy A4, okładka kolorowa 4+4, papier kredowy matowy, 170 g, środek: papier kredowy matowy 135, nakład 1.500 szt.
Druk Raportu na papierze ekologicznym z wykorzystaniem certyfikatu: Certyfikat FSC® Recycled.

Bardzo proszę o podanie czasu druku od dnia dostarczenia materiałów produkcyjnych. W cenie proszę o uwzględnienie kosztów dostawy.

Termin przesyłania ofert: 12 kwietnia 2016r., na adres mailowy: mkrzyzanowska@stowarzyszenie-transfer.pl


 

 


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

2016-03-01 00:53:15

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instruktażem lub instalacją mierników zużycia energii elektrycznej do 31 małych i średnich firm uczestniczących w projekcie pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska, który jest realizowany w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

W ramach konkursu złożono 1 ofertę. Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania została powierzona Zakładowi Remontowo-Budowlanemu z Górna.

 


Unieważnienie konkursu

2016-02-12 21:17:23

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer informuje o unieważnieniu konkursu na wykonanie zadania polegającego na przygotowaniu, wydrukowaniu oraz dystrybucji Raportu dla laika dla projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009. Powodem unieważnienia konkursu jest zmiana zakresu realizacji zamówienia.

 


ZAPROSZENIE

2016-01-25 22:31:20

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przygotowaniu, wydrukowaniu oraz dystrybucji Raportu dla laika dla projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life , numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Termin składania ofert do dnia 1.02.2016r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 5.02.2016r.

Pobierz:
tekst zaproszenia 
oświadczenie 

 


ZAPROSZENIE

2015-12-30 23:39:35

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instruktażem lub instalacją mierników zużycia energii elektrycznej do 31 małych i średnich firm uczestniczących w projekcie pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Termin składania ofert do dnia 5.01.2016r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 7.01.2016r.

Pobierz:
tekst zaproszenia 
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

 


Ogłoszenie wyników konkursu na organizację i realizację audycji radiowej

2015-11-26 20:08:45

W dniu 23 listopada została przeprowadzona została ocena ofert na przygotowanie i realizację audycji radiowej dla projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12INF/PL/000009.  

W ramach konkursu złożono 1 ofertę. Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania została powierzona Grupie Radiowej EUROZET.

 


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

2015-11-22 19:13:27

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na zakup dla małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych mierników, dokonujących pomiaru zużycia energii elektrycznej. Mierniki są przeznaczone dla firm biorących udział w projekcie pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

W ramach konkursu złożono 1 ofertę. Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania została powierzona firmie BARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 


Zaproszenie do składania ofert

2015-11-17 21:12:49

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza konkurs ofert na przygotowanie i realizację audycji radiowej w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.

Termin składania ofert: do dnia 20.11.2015r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu: do dnia 23.11.2015r.

Pobierz pełny tekst zaproszenia.

 


ZAPROSZENIE

2015-09-25 21:49:17

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup dla małych i średnich przedsiębiorstwach rzemieślniczych mierników, dokonujących pomiaru zużycia energii elektrycznej. Zadanie ma być wykonane w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.

Termin składania ofert: do dnia 1.10.2015r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu: do dnia 2.10.2015r.

Prosimy o przesłanie ofert drogą elektroniczną na adres: mfrak@s-transfer.home.pl.
W tytule maila należy podać „konkurs-mierniki”

Pobierz pełny tekst zaproszenia.

 


Rozstrzygnięcie konkursu na realizację filmów reportażowych

2015-08-11 00:22:56

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer informuje, że konkurs na przygotowanie i realizację filmów reportażowych dla projektu LIFE/3xŚrodowisko, realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12INF/PL/000009 został rozstrzygnięty. Wpłynęło 9 ofert i wygrała firma TVP S.A. w Warszawie.

 


Rozstrzygnięcie konkursu na kampanię internetową

2015-08-11 00:20:16

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer informuje, że konkurs na zaplanowanie oraz realizację kampanii internetowej dla projektu LIFE/3xŚrodowisko, realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12INF/PL/000009 został rozstrzygnięty. Wpłynęły 3 oferty i wygrała firma Star Media Sp. z o.o.

 


Przesunięcie terminu składania ofert na przygotowanie filmów reportażowych

2015-07-31 23:35:17

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem konkursem na przygotowanie filmów reportażowych przedłużamy czas na przygotowanie ofert. Nowy termin składania ofert to 5 sierpnia 2015 do godz. 15:00.

Zmianie ulegają kolejne punkty:

  • Termin ogłoszenia wyników konkursu 07.08.2015r.
  • Termin realizacji od 11.08.2015r.
  • Termin ostatecznego rozliczenia zadania 31.01.2016r.


Terminarz wykonania zadań:

  • Przygotowanie scenariuszy filmów do 30 sierpnia 2015
  • Przedstawienie harmonogramu prac do 17 sierpnia 2015
  • Rozpoczęcie zdjęć od 27 sierpnia 2015 (konkretna data do potwierdzenia)
  • Produkcja filmów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, uwzględniającym dostępność Eko Ambasadora do 31 stycznia 2016

 

Pozostałe założenia konkursu pozostają bez zmian.

 


Ogłoszenie o konkursie

2015-07-28 22:36:26

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs na produkcję siedmiu filmów reportażowych dla projektu LIFE/3xŚrodowisko, realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12INF/PL/000009. Szczegółowy opis zlecenia znajduje się w załączeniu.

Termin składania ofert: 3 sierpnia 2015 godz 15:00.

Pobierz szczegółowy opis zlecenia .

Pobierz załącznik nr 1 do opisu zlecenia

 


Ogłoszenie o konkursie

2015-07-28 22:23:09

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs na zaplanowanie oraz realizację kampanii internetowej dla projektu LIFE/3xŚrodowisko, realizowanego w ramach Programu Life , numer projektu: LIFE12INF/PL/000009.

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2015 godz 15:00.

Szczegóły w treści zaproszenia
- pobierz zaproszenie .

 

 


Zaproszenie do składania ofert

2015-03-11 11:20:29

Stowarzyszenie Transfer ogłasza konkurs na organizację drugiej imprezy z okazji Światowego Dnia Wody. Pierwsza impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem dlatego zdecydowaliśmy się na organizację dodatkowego wydarzenia z okazji święta wody. Zapraszamy do udziału w konkursie. 

Prosimy o pobranie pełnego tekstu zaproszenia 

Termin nadsyłania ofert 13 marca 2015 r.

 


Wyniki konkursu

2015-03-08 23:38:59

W dniu 6 marca przeprowadzona została ocena ofert na organizację imprezy promocyjnej z okazji Światowego Dnia Wody 20 marca b.r. dla projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Decyzją Komisji Konkursowej wybrana została oferta złożona przez firmę Swoboda PR.

 


Zaproszenie do składania ofert

2015-03-04 22:20:57

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na organizacji imprezy promocyjnej z okazji Światowego Dnia Wody. Zadanie ma być wykonane w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.
Termin składania ofert 06.03.2015 r.

Prosimy o pobranie pełnego tekstu zaproszenia 

Maila zawierającego ofertę należy zatytułować:
„3 x Środowisko” Światowy Dzień Wody.
Prosimy o przesłanie ofert na adres:
mkrzyzanowska@stowarzyszenie-transfer.pl

 


Unieważnienie konkursu

2015-03-04 22:05:55

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer informuje o unieważnieniu konkursu, ogłoszonego w dniu 22.02.2015 r., na organizację imprezy z okazji Światowego Dnia Wody z powodu niewłaściwie określonych warunków zamówienia.

 


Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4