Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Nauczanie przedsiębiorczości (ENT-TEACH)

 

Projekt Nauczanie przedsiębiorczości (ENT-TEACH) jest realizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej  w ramach programu  Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie.

 

Czas realizacji projektu: 1 czerwiec 2012r. - 31marzec 2014r.

Projekt Ent-teach wspiera przedsiębiorczość w średnich szkołach zawodowych poprzez wyposażenie nauczycieli w narzędzia i materiały do nauczania, inspirowania i motywowania uczniów do przedsiębiorczości. Dzięki temu uczniowie będą bardziej świadomi możliwości podjęcia kariery przedsiębiorcy. Celem projektu jest wypracowanie praktycznego podejścia do stymulowania przedsiębiorczości wśród uczniów szkół zawodowych. Partnerzy projektu z sześciu europejskich krajów przeanalizują lokalne dobre praktyki, które wykorzystają do stworzenia aktywnego podejścia do nauczania przedsiębiorczości. Partnerzy będą się koncentrować na zaangażowaniu przedsiębiorców będących absolwentami szkół zawodowych w proces nauczania. 

Ulotka
Newsletter

Instytucje realizujące projekt:

Business Development Friesland, Holandia ( Lider projektu)

AOC Friesland, Holandia

First Elements Euroconsultants, Cypr

Izba Handlowa w Barcelonie, Hiszpania

Innovate, Irlandia

StowarzyszenieTRANSFER, Polska

EfVET, Belgia

 

 

 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4