Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Projekt IQEA EVOLUTION Doskonalenie kwalifikacji zawodowych opiekunów osób starszych

 

 

Projekt IQEA jest realizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej  w ramach programu  Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie.

 

 


Celem projektu jest rozwój i testowanie  systemu  ECVET dla  profilu zawodowego opiekuna osób starszych, pracującego na rzecz zarówno osób starszych przebywających w domach jak i w placówkach opiekuńczych.  W efekcie realizacji projektu zostaną podpisane porozumienia między instytucjami włoskimi, rumuńskimi  i polskimi, umożliwiające studentom  uzyskanie kwalifikacji, które będą uznawane na obszarach objętych eksperymentem. 

 

CEL PROJEKTU

wypracowanie porozumienia ECVET angażującego trzy kraje(Włochy, Rumunia oraz Polska), skupiając się na najbardziej popularnych zawodach i stanowiskach w sektorze opieki nad osobami starszymi.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU

 • wsparcie mobilności pracowników sektora opieki, stwarzanie przejrzystości systemu kształcenia formalnego i pozaformalnego oraz poprawianie warunków pracy jak i możliwości rozwijania kariery;

 • zapewnienie jakości opieki w oparciu o wykwalifikowane zasoby ludzkie spełniające stawiane wymagania;

 • zagwarantowanie odpowiedniego serwisu społecznościom, rodzinom oraz osobom starszym.

ETAPY PROJEKTU

 • opisanie profili zawodowych: profile zawodowe zostały zebrane, porównane w celu określenia, które są odpowiednie dla wymogów projektu-na tym etapie zostało przedstawionych siedem profili zawodowych , w tym 2 z Polski

 • porównanie zakresów obowiązków i zadań zawodowych pomiędzy profilami ;

 • porównanie programów nauczania w trzech krajach w zakresie godzin szkolenia, jednostek szkoleniowych, obecności stażu w całym programie nauczania- zidentyfikowane zostały obszary nauczania wspólne dla wszystkich profili

 • porównanie efektów kształcenia i kalkulacja punktów ECVET;

 • analiza standardów kształcenia – testowanie modelu IQEA w krajach partnerskich;

 • promocja projektu i jego rezultatów.

REZULTATY PROJEKTU IQEA

 • Raport na temat opieki nad osobami starszymi w krajach partnerskich

 • Opis i porównanie profili zawodowych

 • Porównanie standardów jakości

 • Kwestionariusz oceny efektów kształcenia

 • Protokół ustaleń – porozumienie o wzajemnym uznawaniu efektów kształcenia

 • Broszura nt. projektu

Analiza programów nauczania 

Broszura 

Profile nauczania 

Profile zawodowe 

Raport badawczy

Standardy jakości

STRONA PROJEKRU: www.iqea.eu

Partnerzy w projekcie

Exfor -  Lider projektu, włoska instytucja szkoleniowa akredytowana przez region Sardynii, prowadząca profesjonalne szkolenia w zakresie rozwoju lokalnego, pracy i polityki społecznej.

Anziani e non solo - Koordynator naukowy projektu.  Włoska instytucja posiadająca doświadczenie w zarządzaniu projektami krajowymi i europejskimi w zakresie innowacji społecznych oraz wspierania osób starszych.

Kairos  - Włoska instytucja wyspecjalizowana w szkoleniach dla pracowników przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, tworzeniu i implementacji modeli kwalifikacji dla pracowników opieki społecznej.

Transfer -  Partner  polski - Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej  specjalizujące się w tworzeniu i testowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie kształcenia dorosłych.

Habilitas  - Partner rumuński specjalizujący się m.in. w kształceniu dorosłych i doradztwie w projektach edukacyjnych i społecznych.

IAT -  Wyspecjalizowana agencja Uniwersytetu w Bremen w Niemczech, pełni w projekcie rolę doradczą w zakresie włączenia rezultatów do systemu ECVET.

Opiekun projektu: Agnieszka Luck
Kontakt e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl
Więcej informacji: www.iqea.eu
 

 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4