Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

GOAL

 

Ocena operacyjnych aspektów prowadzenia usług edukacyjnych

( Gauging Operational Aspects of Learning – GOAL)

Projekt GOAL jest realizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie.

GOAL integruje 8 instytucji kształcenia dorosłych oraz moderatorów z różnych sektorów, którzy dysponują bogatym doświadczeniem w zakresie kształcenia dorosłych. Taka struktura umożliwia partnerom wymianę dobrych praktyk, pod kątem wzbogacenia aspektów operacyjnych i zarządczych kształcenia dorosłych. Wszyscy partnerzy zintegrują świeżo nabyte umiejętności zarządcze i operacyjne oraz praktyki z ich działaniami bieżącymi w zakresie kształcenia dorosłych pod kątem uzyskania bezpośredniego wpływu na odbiorców usług. Partnerzy projektu upowszechnią także wyniki wśród swoich współpracowników z europejskiego sektora kształcenia dorosłych.  

Strona projektu:
http://www.goalproject.eu

Instytucje realizujące projekt:

Brainstorming Ltd z Grecji,

Akkapi Kultur Yardimlasma ve Egitim Dernegi z Turcji,

BEST Institut fur berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH z Austrii,

Folkeuniversitetet Ost z Norwegii,

HELP z Chorwacji,

Italian Development Partners SaS z Włoch,

Niedersachsischer Bund fur freie Erwachsenenbildung e.V z Niemiec,

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer z Polski.


Rezultaty projektu

 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4