Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

LIFE/3 x Środowisko

 

 

Projekt LIFE/3 x Środowisko jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

 

 

Czas realizacji projektu: październik 2013 – kwiecień 2016.
 

Projekt LIFE/3 x Środowisko – „Trzy kampanie, które integrują sektor MŚP, przedsiębiorstwa i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, jest realizowany przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer oraz Zrzeszenie Rzemiosła Polskiego w ramach Programu Life+.

Celem głównym projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.
 

Cele szczegółowe to:

  1. Zmniejszyć zużycie wybranych zasobów o 10% w 100 firmach dzięki wdrożeniu systemu monitorowania i niezbędnych zmian organizacyjno-technologicznych.
  2. Zmienić podejście do wykorzystania zasobów wśród 1000 pracowników z 500 przedsiębiorstw poprzez analizę i generowanie pomysłów poprawy efektywności wykorzystania zasobów podczas pracy nad min. 125 pomysłami poprawy efektywności wykorzystania zasobów w swoich firmach.
  3. Poprawić świadomość potrzeby działań firm na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów poprzez przekazanie 3000 przedsiębiorców pakietu informacji o korzyściach ekonomicznych i środowiskowych, powstałych w wyniku oszczędności zasobów
  4. Kształtować przyjazne wykorzystaniu zasobów postawy w społeczeństwie poprzez dotarcie do 10.000 firm i osób prywatnych z informacją o możliwości wpływu jednostki na zmniejszenie zużycia zasobów.
  5. Kształtować przyjazne wykorzystaniu zasobów podejście administracji poprzez wypracowanie 3 rekomendacji dla resortów rządowych i samorządowych.

 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4