Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

RESIST - materiały

Przygotowanie uczniów do przyszłej pracy to główny cel stawiany przed szkolnictwem zawodowym. Zwiększające się bezrobocie wśród młodzieży kończącej edukację powoduje, że instytucje zajmujące się polityką kształcenia i szkolenia zawodowego zwracają większą uwagę na jakość kształcenia, jak i na działania, które pozwolą z jednej strony zmniejszyć przedwczesną rezygnację uczniów z nauki, z drugiej zaś przygotować przyszłych absolwentów do aktywnego poszukiwania pracy lub rozwijania własnej działalności biznesowej.

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Służą temu m.in. środki z programu "Uczenie się przez całe życie". Przykładem międzynarodowego projektu o celach spójnych z powyższym priorytetem jest projekt RESIST realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci przez partnerskie organizacje z Holandii, Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz Finlandii.

Jako realizatorzy projektu RESIST chcemy Państwa zainteresować zagadnieniami związanymi z przedwczesną rezygnacją uczniów z kształcenia, polityką Komisji Europejskiej w tym zakresie oraz działaniami, które mogą pozwolić na zmniejszenie problemu i lepsze przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem. 

Polityka Unii Europejskiej a przedwczesne kończenie nauki

Sposoby zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki – przykłady państw europejskich

Wpływ czynników edukacyjnych, indywidualnych okoliczności i warunków społeczno-ekonomicznych na zjawisko przedwczesnego kończenia nauki

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4