Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Zatrzymać uczniów razem w szkole - RESIST

 

 

Projekt RESIST jest realizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej  w ramach programu  Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie.

 

 


Projekt RESIST ma na celu zapobieganie problemom związanym z przedwczesną rezygnacją uczniów z kształcenia zawodowego. 

W ramach projektu stosuje się nowatorskie podejście do zapobiegania rezygnacji uczniów z dalszej nauki. Opiera się ono na podejściach edukacyjnych stosowanych w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Polsce oraz na przedsiębiorczym sposobie kształcenia i szkolenia stosowanym przez lidera projektu – Business Development Friesland z Holandii. 

Projekt koncentruje się bezpośrednio na problemie braku współpracy między instytucjami kształcenia zawodowego a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, na znalezieniu oraz wypromowaniu sposobów rozwoju tej współpracy co ma wpływ na ograniczenie liczby uczniów rezygnujących z kształcenia zawodowego przed jego ukończeniem. 

W ramach projektu zostanie opracowany podręcznik, który ma pomóc w organizowaniu wydarzeń, podczas których uczniowie, nauczyciele, przedsiębiorcy i pracownicy będą mogli kontaktować się ze sobą, zawiązywać i budować wzajemne relacje. Tego rodzaju wydarzenie może sprowokować interakcję między poszczególnymi grupami i w ten sposób zmniejszyć liczbę uczniów przerywających naukę dzięki zapewnieniu im lepszego zrozumienia ich przyszłości w życiu zawodowym. 


Instytucje realizujące projekt
 

Business Development Friesland , Holandia (lider projektu)
BFW, Competence Center EUROPA, Niemcy
Junta de Extremadura, Ministry of Education, Hiszpania
Salpaus Further Education, Finlandia
AOC Friesland, Holandia 
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer, Polska  


Materiały projektu


♦ Więcej informacji: www.resist-project.eu

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4