Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

2016-03-01 00:53:15

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instruktażem lub instalacją mierników zużycia energii elektrycznej do 31 małych i średnich firm uczestniczących w projekcie pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska, który jest realizowany w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

W ramach konkursu złożono 1 ofertę. Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania została powierzona Zakładowi Remontowo-Budowlanemu z Górna.

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4