Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

ZAPROSZENIE

2016-01-25 22:31:20

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przygotowaniu, wydrukowaniu oraz dystrybucji Raportu dla laika dla projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life , numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Termin składania ofert do dnia 1.02.2016r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 5.02.2016r.

Pobierz:
tekst zaproszenia 
oświadczenie 
 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4