Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

ZAPROSZENIE

2015-12-30 23:39:35

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instruktażem lub instalacją mierników zużycia energii elektrycznej do 31 małych i średnich firm uczestniczących w projekcie pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Termin składania ofert do dnia 5.01.2016r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 7.01.2016r.


Pobierz:
tekst zaproszenia 
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4