Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

2015-11-22 19:13:27

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na zakup dla małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych mierników, dokonujących pomiaru zużycia energii elektrycznej. Mierniki są przeznaczone dla firm biorących udział w projekcie pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

W ramach konkursu złożono 1 ofertę. Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania została powierzona firmie BARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4