Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

ZAPROSZENIE

2015-09-25 21:49:17

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup dla małych i średnich przedsiębiorstwach rzemieślniczych mierników, dokonujących pomiaru zużycia energii elektrycznej. Zadanie ma być wykonane w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.

Termin składania ofert: do dnia 1.10.2015r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu: do dnia 2.10.2015r.

Prosimy o przesłanie ofert drogą elektroniczną na adres: mfrak@s-transfer.home.pl.
W tytule maila należy podać „konkurs-mierniki”

Pobierz pełny tekst zaproszenia.

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4