Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Zaproszenie do składania ofert

2015-03-04 22:20:57

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na organizacji imprezy promocyjnej z okazji Światowego Dnia Wody. Zadanie ma być wykonane w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.
Termin składania ofert 06.03.2015r.

Prosimy o pobranie pełnego tekstu zaproszenia 

Maila zawierającego ofertę należy zatytułować: „3 x Środowisko” Światowy Dzień Wody. Prosimy o przesłanie ofert na adres:
mkrzyzanowska@stowarzyszenie-transfer.pl

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4