Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Wyniki konkursu ofert

2015-02-17 21:36:11

ogłoszonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instalacją w 17 małych i średnich firmach wielofunkcyjnych programowalnych mierników parametrów sieci elektrycznych. Zadanie ma być wykonane w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Komisja konkursowa w dniu 17.02. br. podjęła decyzję o unieważnieniu konkursu ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wykonania ww. zadania.

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4