Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Uzupełnienie do konkursu

2015-02-04 22:38:58

 Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi pytaniami publikujemy uzupełniony załącznik nr 1 stanowiący integralną część Zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instalacją w 17 małych i średnich firmach wielofunkcyjnych programowalnych mierników parametrów sieci elektrycznych, w którym Zamawiający ujął informacje o wielkości przydziału mocy przyznanej każdej z firm, w której ma być zainstalowany miernik typu A lub B.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przychylił się do zgłoszonych postulatów i dokonał przesunięcia terminu składania ofert z dnia 6.02.br na 10.02.2015r. i terminu ogłoszenia wyników konkursu do dnia 12.02.2015r. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4