Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Zaproszenie do składania ofert

2015-01-30 10:03:40

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z instalacją w 17 małych i średnich firmach wielofunkcyjnych programowalnych mierników parametrów sieci elektrycznych. Zadanie ma być wykonane w ramach projektu pt. Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.

Termin składania ofert                            do dnia    6.02.2015r.
Termin ogłoszenia wyników konkursu  do dnia  11.02.2015r.

Dokumenty do pobrania:

Pełny tekst zaproszenia

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2 / Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4