Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

2014-02-20 21:48:33

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”  informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na badanie wpływu projektu pod tytułem „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”( LIFE+ LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL) na podejście pracowników, kadry kierowniczej oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw do kwestii korzystania i oszczędzania zasobów w wykonywanej pracy.

W ramach konkursu zostały złożone 3 oferty.

Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania została powierzona firmie: IMPACT Sp. z o.o. .

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4