Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Przedłużenie konkursu na badanie wpływu projektu...

2014-01-21 16:21:34

Szanowni Państwo,

 W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu ofert na badanie wpływu projektu pod tytułem „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”( LIFE+ LIFE12 INF/000009 LIFE/3xEnvironment/PL) na podejście pracowników, kadry kierowniczej oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw na podejście do kwestii korzystania i oszczędzania zasobów w wykonywanej pracy, informujemy, że w zaproszeniu do udziału w konkursie błędnie podano datę wykonania II etapu badań. Prawidłowy termin wykonania II etapu badań brzmi: 15.01 ‑ 20.03.2016 r.

 Ze względu na zaistniały błąd została podjęta decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 24.01.br .
 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4