Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

ZAPROSZENIE do konkursu

2013-12-10 12:15:43

  

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przygotowaniu strony internetowej dla projektu LIFE/3 x Środowisko (Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska.),  realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.
 

Pełna treść zaproszenia


Termin składania ofert 16.12.2013r. godzina 16:00

Termin ogłoszenia wyników konkursu 17.12.2013r.

Termin realizacji zadania 16.12.2013.r – 31.12.2014 r.

W tytule maila z ofertą należy dodać: „www 3 x Środowisko”.

 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4