Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu na wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń

2012-10-03 22:03:50

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WYNIKI KONKURSU

W dniu 28 września b.r. została przeprowadzona ocena ofert złożonych w konkursie polegającym przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (kod CPV 80511000-9). Zadanie będzie realizowane w ramach Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

Ocenionych zostało pięć nadesłanych ofert. Decyzją Komisji Konkursowej wybrana została oferta złożona przez firmę PRIME MENTOR Solutions & Trainings z Gdańska, która spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego i miała najkorzystniejszą cenę.

 

 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4