Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Ogłoszenie o wynikach konkursu

2012-03-26 00:10:20

  

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na opracowanie modelu zarządzania kapitałem ludzkim (kod CPV 79414000-9) w 10 jednostkach samorządu terytorialnego województwa łódzkiego uczestniczących w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00. zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie modelu zarządzania kapitałem ludzkim (kod CPV 79414000-9) w 10 jednostkach samorządu terytorialnego województwa łódzkiego uczestniczących w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00. zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 W ramach konkursu zostały złożone dwie oferty.


 Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania została powierzona firmie:

AKSUM CONSULTING Patryk Małolepszy

Ul. Opaczewska 37 m. 20

02-372 Warszawa


 

 

 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4