Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Ogłoszenie o wynikach konkursu na wykonanie diagnozy stanu zarządzania

2011-10-24 16:59:59

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

 

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer, informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na wykonanie zadania polegającego na dokonaniu diagnozy stanu zarządzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie, z zastosowaniem metodologii CAF (Common Assessment Framework- Wspólna Metoda Oceny), sformułowanie rekomendacji dotyczących usprawnień w zakresie zarządzania ( kod CPV 85312320-8). Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach konkursu zostało złożonych 5 ofert. Decyzją Komisji Konkursowej realizacja zadania zostanie powierzona firmie:
IMPACT International sp z.o.o.
ul. Koryncka 15E/2
04-686 Warszawa 
 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4