Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Archiwum aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie ewaluacji projektu

2011-10-13 04:05:38

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

 


 

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej  Transfer, informuje, że został  rozstrzygnięty konkurs na  wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu  ewaluacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja powyższego zadania zostanie powierzona firmie Beta Consult Bohdan Turowski z siedzibą w Warszawie, ul.  Gagarina 13/53

 

 

Powrót
Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4