Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru

 


 

Celem projektu jest udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 urzędów jednostek samorządu terytorialnego dorzecza Bzury i Neru. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl szkoleń oraz sesji doradczych dla 246 pracowników. .

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2012

Źródło finansowania:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projektodawca:
Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska

Partnerami są: Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”, Urząd Gminy w Dalikowie, Urząd Gminy Wartkowice, Urząd Gminy w Parzęczewie, Urząd Gminy Zgierz, Urząd Gminy Dmosin, Urząd Gminy Brzeziny, Urząd Miasta Brzeziny, Urząd Gminy Rogów, Urząd Miejski w Koluszkach i Urząd Gminy Jeżów.

Kontakt

Biuro projektu

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw
ul. Rubież 46/C3, 61-612 Poznań

Koordynator projektu:
Aleksandra Maliszewska, tel. 61 827 94 12,
Aleksandra.Maliszewska@refa.poznan.pl


 

Partnerzy

Strona projektu   


 


 

 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4