Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Transenext; piąte spotkanie - Warszawa

10-11.03.2011 Warszawa
Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer było poświęcone głównie omówieniu postępu prac nad przygotowaniem ostatecznej wersji raportów dot nauki i uczenia się technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz zainteresowania i uczestnictwa w programach i szkoleniach w zakresie TIK. Partnerzy z Hiszpanii i Szwecji zgłosili problemy z pozyskaniem i prezentacją pełnego zakresu informacji, które zostały ujęte w raporcie polskim. Uzgodniono, możliwość występowania pewnych różnic w prezentacji sytuacji w poszczególnych krajach partnerskich. Następnie każdy z partnerów przedstawił informacje o zebranych „dobrych praktykach”. Przedmiotem dyskusji i uzgodnień był również plan upowszechniania rezultatów projektu. Na spotkaniu przedstawiony został również cząstkowy raport ewaluacyjny.
 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4