Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Transenext; czwarte spotkanie - Atvidaberg

 Szwecja, Atvidaberg 4-5.10.10

Spotkanie było poświęcone omówieniu postępu prac prowadzonych przez partnerów w związku z przygotowywanymi raportami dot nauki i uczenia się . technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz zainteresowania i : uczestnictwa w kursach i szkoleniach w zakresie TIK. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie spotkania w Warszawie w dniach 29-30.04.2010r. partnerzy przedstawili dotychczasowe efekty pracy nad raportem. Uzgodniono również zakres danych statystycznych, które zostaną zaprezentowane w 2 części raportów krajowych. Omawiano nowe sposoby komunikacji czego efektem było utworzenie nowego bloga, który może być wykorzystywany do wzajemnych kontaktów. Przedmiotem dyskusji był również sposób prezentacji bazy „dobrych praktyk” tworzonej w trakcie projektu. Podjęto decyzje, ze przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych, opisy przygotowane przez wszystkich partnerów będą dostępne w języku polskim, hiszpańskim i szwedzkim aby zwiększyć dostępność zawartych tam informacji dla zainteresowanych nauczycieli i innych odbiorców projektu.


 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4