Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Transenext; trzecie spotkanie - Warszawa

Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer. W pierwszym dniu zorganizowano spotkanie z pracownikami Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów, w trakcie którego jego pracownicy przedstawili działalność OEIiZK i 4 przykłady projektów realizowanych przez Ośrodek w zakresie rozwiązań TIK. Zaprezentowano nowe narzędzia i metody pracy, które mogą być wykorzystane do wzbogacenia procesu uczenia się na wszystkich etapach kształcenia. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji na temat kwestii zachęcania nauczycieli do korzystania z nowych rozwiązań. W trakcie dyskusji dokonano porównania nastawienia nauczycieli w Polsce i Hiszpanii do wykorzystywania narzędzi TIK w procesie kształcenia oraz zainteresowania uczniów udziałem w różnych kursach dotyczących stosowania narzędzi TIK do nauki.
Dalsza część spotkania partnerów została poświęcona omówieniu sposobu realizacji pozostałych celów projektu. Przedstawione zostały przykłady „dobrych praktyk” opisanych według uzgodnionego wzoru , podjęto decyzje o modyfikacji struktury opisu oraz ustalono wielkość opisu ( max 2 strony).Koordynator projektu zaprezentował stronę internetową projektu i blog. Omówił również opublikowane artykuły dotyczące projektu Omówiono i uzgodniono strukturę raportów krajowych dot nauki i uczenia się technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz zainteresowania i : uczestnictwa w programach i szkoleniach w zakresie TIK. Przyjęto, że wstępna wersja raportu powinna być gotowa na następne posiedzenie w Atvidaberg.
 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4