Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Transenext; drugie spotkanie - Atvidaberg

4-5.02.2010 Atvidaberg Szwecja
W trakcie spotkania przekazano uczestnikom szczególowe informacje nt. zakresu działalności Technical College gospodarza spotkania i partnera projektu. W prezentacji uczestniczyli uczniowie szkoły, którzy również w języku angielskim i hiszpańskim przedstawili historię miasta. Odbyły się warsztaty, w ramach których wykorzystano oprogramowanie wykorzystywane przez uczniów szkoły do komunikacji (Adobe connect). Uzgodniono również nawiązanie kontaktów z uczniami partnera szwedzkiego i hiszpańskiego wykorzystaniem ww. narzędzia. Odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, uzgodniono strukturę, wg. której partnerzy mają przygotowywać opisy tzw. dobrych praktyk. Przedstawiono wyniki ewaluacji wstępnej i omówiono potencjalne zagrożenia w realizacji projektu omawiając jednocześnie sposoby w jaki można im zapobiec. Uzgodniono strukturę raportu merytorycznego zaplanowanego do opracowania w ramach projektu.

 


 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4