Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

 

Film ze spotkania w Santander

26-28.05.2011 Santander Hiszpania
Spotkanie zostało zorganizowane przez lidera projektu DECROLY S.L. z Hiszpanii. W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania stanu realizacji projektu, i osiągniętych rezultatów. Zaprezentowano raporty krajowe przygotowane przez partnerów, bazę „dobrych praktyk” oraz wyniki ewaluacji projektu. Partnerzy przedstawili również podjęte i planowane działania w zakresie upowszechnienia projektu. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie instytucji partnerskich z Hiszpanii i Szwecji. W ramach działań mających na celu zwiększenie zainteresowania uczniów szkoleniami w zakresie TIK jak również zmotywowania ich do korzystania z narzędzi informatycznych zorganizowano 2 warsztaty w trakcie których uczniowie zaprogramowali pracę robotów ( przywiezionych przez partnera Szwdzkiego) i tworzyli projekty budynków oraz ich wnętrz z wykorzystaniem programów Java i Visual. Film nakręcony w trakcie warsztatów został upowszechniony na stronach internetowych Stowarzyszenia Transfer oraz na stronach prowadzonych przez Pracownię Doradztwa Metodycznego i Kadry Kierownicznej OEIiZK.

W czasie spotkania partnerów projektu w Santander uczniowie ze Szwecji zorganizowali dla swoich kolegów z Hiszpanii warsztaty dotyczące aplikacji SketchUp. W czasie spotkania demonstrowali program umożliwiający tworzenie i modyfikowanie modeli 3D. Okazało się, że obsługa aplikacji jest na tyle prosta, że hiszpańscy uczniowie już w czasie pierwszych warsztatów potrafili zaprojektować interesujące modele 3D. Oto film przedstawiający fragmenty warsztatów:

SketchUp workshops from eduTIKacja on Vimeo.

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4