Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Edukacja bez barier - Program szkoleniowy, wspierający kształcenie osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

 

Projekt "Edukacja bez barier - Program szkoleniowy, wspierający kształcenie osób o niskich kwalifikacjach zawodowych "
zrealizowany w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2008r i trwał do października 2010. Realizowany był przez 4 instytucje - promotorem było Stowarzyszenie ds Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska, a partnerami: Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer, Das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen z Niemiec oraz Centrum Rozwoju Regionalnego z Grecji (Hellenic Regional Development Center).

Celem projektu jest stworzenie polskiej wersji opracowanej w Niemczech metodologii nauczania, opierającej się na połączeniu teorii pedagogicznych ze zdobyczami neuronauk. Pierwotna metodologia została opracowana w Das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen w Ulm, instytucji, zajmującej się stosowaniem w praktyce wiedzy z zakresu neuronauki w nauczaniu. Większość systemu opracowali członkowie zespołu profesora Manfreda Spitzera, którego książka "Jak uczy się mózg" (PWN, 2008) została niedawno wydana w Polsce.  Realizatorzy projektu mają nadzieję, że wyniki prac prof. Spitzera i jego centrum przetransponowane do programu szkolenia i zaadoptowane do polskich warunków przyczynią się do zwiększenia efektywności i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce, a szczególnie kształcenia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt zakłada stworzenie programu szkolenia dla trenerów nauczycieli i instruktorów chcących wykorzystywać omawianą metodologię w codziennej pracy oświatowej i przeszkolenie 10 certyfikowanych trenerów uprawnionych do szkolenia nauczycieli, innych trenerów i instruktorów oraz 100 osób zajmujących się działalnością edukacyjną i szkoleniową.

Obecnie odbywają się:

Konferencje Regionalne LearnCoaching odpowiedzią na wyzwania wobec nauczania w XXI wieku podsumowujące realizację projektu:
Terminy:
Łódź - 20 września
Gliwice - 27 września
Wrocław - 28 września
Białystok – 18 października
Gdańsk – 19 października
Poznanń  - 22 października
Warszawa - 25 października

Karta zgłoszeniowa

Szkolenie LearnCoaching przygotowane w ramach projektu. Miejsce szkolenia: budynek  Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79, sala 208
Terminy szkoleń w Warszawie:
06-07 września 2010
11 - 12 września 2010
16-17 września 2010
18 - 19 września 2010

Karta zgłoszeniowa

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4