Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Skuteczny urzędnik, zadowolony obywatel – dobre praktyki w nowoczesnym państwie

 

Projekt Skuteczny urzędnik, zadowolony obywatel
– dobre praktyki w nowoczesnym państwie

  zrealizowany w ramach programu Leonardo da Vinci.

 


Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci wchodzącego w skład programu Unii Europejskiej Kształcenie przez całe życie. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2008 r. i trwała do października 2010r. Uczestniczyły w nim następujące  instytucje:

REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw (Promotor projektu),
REFA Bundesverbande e.V. z Niemiec,
Fraunhofer IPA Slovakia ze Słowacji,
Hellenic Regional Development Centre z Grecji,
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER.

Celem projektu jest adaptacja i przystosowanie pakietu szkoleniowego z zakresu organizacji pracy w administracji. Wybór zakresu tematycznego szkoleń zostanie dokonany w oparciu o opracowany w ramach projektu profil kompetencji ogólnych pracowników samorządowych i ich potrzeby szkoleniowe, które zostaną zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonego badania potrzeb szkoleniowych urzędników wybranych urzędów gmin. Pakiet szkoleniowy będzie oparty również o doświadczenia krajów Partnerów projektu ( Niemcy i Grecja).
Przygotowany pakiet szkoleniowy zostanie przetestowany w trakcie pilotażowych szkoleń, w których uczestniczyć będzie 60 pracowników administracji samorządowej szczebla gminnego.

Łączny budżet projektu wynosi 388 177 euro.


 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4