Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Projekt Transcompetences

 
Projekt  Przejrzystość ogólnych kompetencji i możliwości ich rozwoju na przykładzie wybranych państw członkowskich
(Transcompetences), 2010-2012
jest realizowany w ramach wspólnotowego programu Kształcenie przez całe życie.

 

  

Newsletter

Partnerzy: 
Inforcoop - Instituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative a Mutue, Włochy,  
REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw,  Polska,
August Horch Akademie GmbH, Niemcy,
Stichting Business Development Friesland, Holandia,
Associação Nacional para a Acção Familiar, Portugalia.

  
Głównym celem projektu jest zaproponowanie rozwiązania, które przyczyni się do wzrostu przejrzystości i porównywalności kompetencji uzyskanych przez obywateli Unii Europejskiej, w szczególności tych którzy pracują bądź poszukują pracy w administracji publicznej. Rozwiązanie to będzie mogło być zastosowane w Europass protfolio.

Celem szczegółowym partnerów projektu jest przygotowanie metody (w formie specjalnej karty) umożliwiającej dokonanie samooceny i opisu posiadanych kompetencji ogólnych ( w tym społecznych i organizacyjnych) w formie, która pozwoli na zastosowanie w Europass CV. W realizacji powyższego celu zostanie wykorzystany profil kompetencji ogólnych opracowany w ramach projektu Efektywny urzędnik zadowolony obywatel – dobre praktyki w nowoczesnych krajach Unii Europejskiej finansowanego przez podprogram Leonardo da Vinci wchodzący w skład programu Kształcenie przez całe życie.

Osoby przygotowujące swoje CV w formacie Europass CV powinny umieścić informacje o posiadanych kompetencjach. Niestety obecnie obowiązująca forma tego CV nie proponuje metody, którą możnaby wykorzystać do dokonania samooceny poziomu zdobytych kompetencji, co zwiększyłoby ich porównywalność w stosunku do innych osób. Opracowanie powyższej metody pomoże osobom przygotowującym swoje cv ocenić poziom posiadanych kompetencji ogólnych oraz przyczyni się do wzrostu ich przejrzystości szczególnie wśród potencjalnych pracodawców.
 

Rezultaty projektu

Narzędzie do samooceny kompetencji ogólnych urzędników lokalnej administracji
Zunifikowane narzędzie do samooceny kompetencji ogólnych, opracowane w ramach projektu, pomaga osobie przygotowującej swoje CV określić posiadane kompetencje ogólne (w tym społeczne i organizacyjne) i ich poziom (w skali 1-5). Wyniki przeprowadzonej samooceny można podsumować wykorzystując przygotowany do tego celu wykres (w kształcie „pająka), opracowany w przyjaznej dla użytkownika formie graficznej. Narzędzie do samooceny kompetencji ogólnych jest dostępne w 6 językach (angielskim, holenderskim, niemieckim, polskim i portugalskim, włoskim).
Osoby zainteresowane otrzymaniem narzędzia proszone są o kontakt pocztą elektroniczną ze Stowarzyszeniem na adres s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Raport na temat szkoleń dot. kompetenecji ogólnych adresowanych do administracji publicznej w Polsce 

Raport zawiera informacje o szkoleniach dot. kompetencji ogólnych adresowane do pracowników administracji jak również informacje i dane dot. organizacji administracji samorządowej, struktury organizacyjnej, organów uprawnionych do podejmowania decyzji oraz wykaz zadań realizowanych przez administrację lokalną, źródeł jej dochodów, a także opis systemu zarządzania kadrami. 

Analiza porównawcza działalności administracji lokalnej Niemiec, Holandii, Polski, Portugalii i Włoch
Analiza zwiera porównanie sposobów organizacji administracji lokalnej ww. państw. W prezentacji podsumowującej wyniki ww. analizy przedstawiono informacje o zasięgu terytorialnym, strukturze organizacyjnej i organach uprawnionych do podejmowania decyzji. Dokonano porównania systemów wyborczych, w ramach których wybierane są władze administracji lokalnej w poszczególnych państwach. Przeanalizowano realizowane zadania, zasady tworzenia budżetu adm. lokalnej. Dokonano porównania systemów zarządzania zasobami ludzkimi , w tym zasad zatrudniania pracowników i planowania ich rozwoju zawodowego.
 

 


 


         

 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4