Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Projekt E.MSP

 
Projekt  Multimedialne narzędzia wspomagające szkolenie pracowników małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie metod organizacji pracy
jest realizowany w ramach wspólnotowego programu Kształcenie przez całe życie.

 

 
Strona projektu: www.e-msp.eu.

Instytucje realizujące projekt:
REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw ( koordynator),
REFA Bundesverband (Niemcy), 
Fraunhofer IPA (Slowacja),
Hellenic Regional Development Center (Grecja),
Racionalizační Agentura s.r.o. (Czechy),

Celem głównym projektu jest skrócenie o 40% czasu nauczania oraz poprawa efektywności nauczania metod organizacji pracy pracowników MSP w oparciu o multimedialne narzędzia szkoleniowe.  Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność pracy uczestników szkoleń poprzez dobranie metod organizacji pracy szczególnie przydatnych w codziennej praktyce  oraz poprawi się efektywność nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania  

Planowane rezultaty/produkty projektu to  5 multimedialnych modułów szkoleniowych :

 1. Moduł      Kształtowanie (organizacja) pracy
 2. Moduł      Ustalanie czasu pracy
 3. Moduł      Planowanie zasobów (ludzie, urządzania, materiały)
 4. Moduł      Rachunek kosztów
 5. Moduł      Zarządzania jakością

 
Każdy z modułów E.MSP składać się będzie z 6 elementów:

 1. [E-jak e-learning] Element e-learningowy wprowadzający w zagadnienie a także przeznaczony do powtórzenia materiału, przećwiczenia innych możliwości rozwiązania problemu, pogłębiający wiedzę i sprawdzający poziom zdobytej wiedzy.
 2. [M jak makieta] Makieta lub symulacja wybranego procesu. Niezależnie od formy zawsze ma być to fizyczne (nie komputerowe) odzwierciedlenie procesu/przedmiotu pracy. Makieta pozwalałaby uczestnikom zajęć wypróbowywać różne możliwości kształtowania procesu. Mobilizowałaby do pracy w zespole.
 3. [S jak symulacja] Symulacja komputerowa np. w odniesieniu do modułu z rachunku kosztów mogłaby to być kalkulacja kosztów wybranego procesu (sporządzona w formie ABC - Activity Based Costing lub kalkulacji doliczeniowej z zakładowym arkuszem rozliczeniowym. Symulacja ta odzwierciedlałaby kolejne próbowane przez uczestników możliwości ukształtowania procesu.
 4. [P jak prezentacja] Prezentacja multimedialna (max.12 slajdowa) stanowiąca teoretyczne uzupełnienie zajęć  i/ lub podsumowanie partii materiału. Prezentacja byłaby wykorzystywana przez trenerów w trakcie zajęć np. w odpowiedzi na pytania uczestników wykraczające poza planowany zakres zajęć.
 5. [T jak trener] Materiały dla trenerów (ca. 30 stronnicowy zeszyt A4 ze wskazówkami przeprowadzania zajęć dla osób dorosłych, z wykorzystaniem wiedzy kognitywistycznej) - 10 zeszytów
 6. [U jak uczestnik] Materiały dla uczestników (ca. 30 stronnicowy zeszyt A4 do ćwiczeń i notatek, zawierający optymalny zakres wiedzy z danego zakresu)

 

 BUDŻET: Wartość budżetu wynosi: 397.497,00 Euro

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4