Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Ponadnarodowa E-współpraca w zakresie nauczania technologii informacyjnych I komunikacyjnych  TransEnext

 

 
Projekt  TransEnext jest realizowany w ramach wspólnotowego programu Kształcenie przez całe życie.

 


 

Partnerami projektu są centra szkoleniowe:

1) DECROLY S.L. z Hiszpanii,
2) Utbildningscentrum Facetten ze Szwecji.

Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2009r i potrwa dwa lata. W szkołach średnich i w niektórych uczelniach działających na terenie Europy obserwuje się małe zainteresowanie uczniów i studentów tematyką związaną z zastosowaniem w praktyce komputerów i programów komputerowych. Jednym z celów projektu „TransEnext" jest zbadanie przyczyn tej sytuacji i przeanalizowanie możliwości zmiany nastawienia studentów do nauki przedmiotów dot. technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz praktycznego wykorzystania rozwiązań informatycznych m.in. do wykonywania zadań zawodowych.. Partnerzy projektu planują również wymianę informacji i doświadczeń w zakresie stosowanych przez nich i w ich krajach programów oraz metodologii nauczania wymienionych przedmiotów i tematów. Celem projektu jest także zidentyfikowanie nowoczesnych rozwiązań szczególnie dotyczących metod angażowania ucznia w proces nauczania i sprawdzenie możliwości transferu innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, włącznie z "e-oceną". W celu zwiększenia zdolności zapamiętywania przez uczniów i poprawy ich osiągnięć w nauce partnerzy projektu przeanalizują również metody, narzędzia i techniki stosowane przez nauczycieli. Planowanym rezultatem projektu jest również stworzenie małej europejskiej sieci nauczycieli uczących informatyki i praktycznego zastosowania komputerów, co powinno przyczynić się do podnoszenia kwalifikacji i stałego upowszechniania wiedzy wśród tej grupy nauczycieli.

Dobre praktykiRaportyArtykułySpotkania

Strona projektu

 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4