Wybierz językJęzyk polskiJęzyk angielski
Top

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji Ustawicznej
"Transfer"

ul. Wielowiejska 28
04-884 Warszawa

e-mail: s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Misja

Kim jesteśmy?
Jesteśmy organizacją non-profit stworzoną przez grupę specjalistów w dziedzinie kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz rynku pracy, doświadczonych w realizacji programów międzynarodowych.

Dokąd zmierzamy?
Naszą misją jest przyczynienie się do tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez promowanie edukacji ustawicznej i otwartego rynku pracy oraz wspieranie ich rozwoju zarówno w zjednoczonej Europie jak i krajach rozwijających się poprzez transfer innowacji, nowoczesnych rozwiązań i dobrych praktyk.

Dlaczego?
Pragniemy aby wszyscy zatrudnieni czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy, bezrobotni znaleźli własne miejsce na rynku pracy, pracodawcy skutecznie realizowali strategię działania swoich firm i organizacji a kompetentni szkoleniowcy i decydenci dysponowali sprawnymi narzędziami wspierającymi rozwój sfery kształcenia ustawicznego oraz zapewniającymi jej jakość.

W kształceniu ustawicznym upatrujemy szansę na wprowadzanie korzystnych zmian w życiu osobistym, karierze zawodowej pracowników i bezrobotnych.
Rozwój sfery kształcenia ustawicznego zapewniający prawidłowe kształtowanie i efektywną realizację ścieżek edukacyjnych stymuluje rozwój gospodarki.


Co robimy?
Współpracujemy z kluczowymi instytucjami w dziedzinie edukacji i rynku pracy w kraju i zagranicą realizując projekty i programy o charakterze lokalnym i międzynarodowym mające na celu promocję i wspieranie rozwoju edukacji ustawicznej i zawodowej w Europie i krajach rozwijających się.

Jak działamy?
Angażujemy się w realizację programów na poziomie krajowym i międzynarodowym, pozyskujemy fundusze, nawiązujemy współpracę tworząc partnerstwa i sieci instytucji zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju edukacji ustawicznej.

 

 

Europejski Fundusz SpołecznyKapitał Ludzki
Copyright © 2009 TRANSFER Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: TUNA & CODE4